Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9:Rajah 8.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan turas warna ke atas cahayaputih.Rajah 8.1(a) Berdasarkan Rajah 8.1,(i) apakah cahaya berwarna yang kelihatan pada skrin putih? [1 markah](ii) jika turas warna biru digantikan dengan turas warna kuning, apakah cahaya berwarna yang kelihatan pada skrin putih? [1 markah](b) Rajah 8.2 menunjukkan sumber cahaya biru dan sumber … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 8)

Soalan 8:Rajah 7 menunjukkan kariotip bagi seorang kanak-kanak perempuan yang mengalami suatu mutasi kromosom.Rajah 7(a) Berdasarkan Rajah 7,(i) nyatakan bilangan kromosom. [1 markah](ii) namakan penyakit genetik yang dihidapi oleh kanak-kanak perempuan tersebut. [1 markah](b) Nyatakan satu ciri fizikal kanak-kanak perempuan tersebut. [1 markah](c) Sindrom Klinefelter adalah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh jenis mutasi yang … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 7)

Soalan 7:Rajah 6.1 menunjukkan kuasa penembusan bagi tiga jenis sinaran radioaktif.Rajah 6.1(a) Namakan bahan X dan bahan Z. [2 markah](b) Rajah 6.2 menunjukkan suatu bahan radioaktif yang memancarkan sinaran radioaktif yang akan melalui medan elektrik.Rajah 6.2Lukiskan pergerakan sinar beta dalam Rajah 6.2. [1 markah](c) Cadangkan satu kaedah mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat.Terangkan jawapan anda. [3 … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 6)

Soalan 6:Rajah 5 menunjukkan seorang lelaki melepaskan bola boling. Bola boling itu menghentam pin pada halaju tertentu.Rajah 5(a) Berdasarkan Rajah 5, hitung momentum bola boling tersebut. [1 markah][Momentum = Jisim x Halaju]………………………….. kg ms-1(b) Apakah yang perlu dilakukan oleh lelaki itu untuk meningkatkan momentum bola boling tersebut? [1 markah](c)Tulis pada ruang yang disediakan, sama ada … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 5)

Soalan 5:Rajah 4.1 menunjukkan dua contoh tindakan refleks, P dan Q.Rajah 4.1(a) Berdasarkan Rajah 4.1,(i) nyatakan satu persamaan bagi tindakan refleks P dan tindakan refleks Q. [1 markah](ii) berapakah jenis neuron yang terlibat dalam tindakan refleks?P :  ___________________________Q : ___________________________[2 markah](b) Lengkapkan laluan impuls bagi arka refleks pada Rajah 4.2 dengan menggunakan maklumat yang diberikan. … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 4)

Soalan 4:Rajah 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi aloi dan logam tulen. Rajah 3Jadual 3 menunjukkan keadaan kedua-dua sudu selepas tiga hari. Jadual 3(a) Berdasarkan pemerhatian pada Rajah 3, lengkapkan Jadual 3. [1 markah](b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. [1 markah](c) Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? [1 … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 3)

Soalan 3:Sekumpulan murid menjalankan aktiviti untuk menyediakan adunan roti dengan menggunakanresipi berikut:Selepas 30 minit, pemerhatian direkodkan seperti dalam Jadual 2.Jadual 2(a) Apakah faktor yang diubah bagi eksperimen ini? [1 markah](b) Nyatakan satu inferens daripada eksperimen ini. [1 markah](c) Ramal apa yang akan berlaku kepada Doh A jika air sejuk dalam Langkah 2 bagi prosedur itu … Read more

Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 2)

Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan histogram bagi data jisim 30 orang murid di sebuah sekolah. Ketinggian murid-murid tersebut iaiah 1.55 m.Rajah 2(a)(i) Nyatakan bilangan murid yang mempunyai julat jisim 71 kg hingga 80 kg. [1 markah](a)(ii) Nyatakan satu alasan yang menyebabkan murid di 2(a)(1) berada dalam julat tersebut. [1 markah](b) Apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh … Read more