Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 3)


Soalan 3:
Sekumpulan murid menjalankan aktiviti untuk menyediakan adunan roti dengan menggunakan
resipi berikut:Selepas 30 minit, pemerhatian direkodkan seperti dalam Jadual 2.

Jadual 2

(a) Apakah faktor yang diubah bagi eksperimen ini? [1 markah]

(b) Nyatakan satu inferens daripada eksperimen ini. [1 markah]

(c) Ramal apa yang akan berlaku kepada Doh A jika air sejuk dalam Langkah 2 bagi prosedur itu diganti dengan air mendidih.
Terangkan jawapan anda. [2 markah]

(d) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi yis. [1 markah]


Jawapan:
(a) Suhu sekeliling

(b) Pertumbuhan mikroorganisma (yis) dipengaruhi oleh suhu.

(c) Doh A tidak akan mengembang. Air mendidih membunuh yis itu.

(d) Pertumbuhan yis didefinisikan secara operasi sebagai pengembangan doh.

Leave a Comment