Praktis Formatif 10.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 10


10.2 Radikal Bebas

Soalan 1:
Apakah radikal bebas?

Jawapan:
Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menyebabkan zarah tersebut menjadi tidak stabil dan cenderung untuk mengambil elektron daripada atom atau
molekul lain.

Soalan 2:
Jelaskan cara radikal bebas terbentuk.

Jawapan:
Radikal bebas terbentuk daripada proses pengoksidaan yang berlaku di dalam badan disebabkan faktor dalaman dan faktor luaran.

Soalan 3:
Berikan dua punca terdapatnya radikal bebas di dalam badan.

Jawapan:
Faktor dalaman: metabolisme/ keradangan
Faktor luaran: cahaya matahari/asap kilang/asap rokok

Leave a Comment