Eksperimen 3.1 (B) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 3


Eksperimen 3.1:
(B) Kadar denyutan nadi manusia berdasarkan umur

Tujuan: Menyiasat kesan umur ke atas kadar denyutan nadi manusia.

Pernyataan masalah: Adakah kadar denyutan nadi manusia berbeza mengikut jantina?

Hipotesis: Semakin meningkat umur seseorang, semakin rendah kadar denyutan nadinya.

Pemboleh ubah:
(a) dimanipulasikan: Umur
(b) bergerak balas: Kadar denyutan nadi
(c) dimalarkan: Tempoh masa, jantina dan jenis aktiviti fizikal

Radas: Jam randik

Prosedur:
1. Jalankan aktiviti ini dalam kumpulan.
2. Ambil bacaan denyutan nadi salah seorang murid dalam kumpulan seperti pada Rajah 3.6. Salah seorang murid yang lain memegang jam randik dan menjaga masa.
3. Catat bacaan kadar denyutan nadi dalam masa seminit.
4. Ulang langkah 2 dan 3 dengan guru dan pembantu makmal. Pastikan jantina murid yang diukur nadinya sama dengan guru dan pembantu makmal.

Keputusan:


Kesimpulan:
Adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Apakah kesimpulan eksperimen ini?

Soalan:
Adakah terdapat perbezaan kadar denyutan nadi berdasarkan umur sampel?


Jawapan:
Ada, sampel yang lebih berumur mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah.

Leave a Comment