5.7.1 Gerakan Kenderaan di Darat (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan prinsip operasi enjin petrol dua lejang.

Rajah 1

(a) Berdasarkan Rajah 1.1,
(i) namakan peringkat lejang. [1 markah]
(ii) namakan bahan T. [1 markah]
(iii) nyatakan kegunaan bahagian W. [1 markah]

(b) Rajah 1.2 menunjukkan peringkat dalam operasi enjin petrol empat lejang.

Rajah 2

Susunkan peringkat lejang mengikut urutan yang betul dalam kotak yang disediakan. [1 markah]


(c) Padankan objek dengan jenis enjin. [2 markah]
Answer:
(a)(i) Lejang naik

(a)(ii) Udara

(a)(iii) Menghasilkan bunga api untuk membakar campuran bahan api dan udara.

(b)


(c)
Leave a Comment