6.4.1 Bahan Radioaktif (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan tiga sinaran radioaktif, P, Q dan R.


(a) Namakan sinaran radioaktif P dan sinaran radioaktif R. [2 markah]

(b) Nyatakan cas bagi sinaran radioaktif P dan sinaran radioaktif Q. [2 markah]

(c) Namakan bahan yang menghalang penembusan sinaran radioaktif R. [1 markah]

(d) Namakan sinaran radioaktif yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. [1 markah]


Jawapan:
(a)
P: Sinaran alfa 
R: Sinaran gama

(b)
P: Bercas positif
Q: Bercas negatif

(c) Blok plumbum yang tebal.

(d) Sinaran gama


Soalan 2:
Rajah 2 menunjukkan kegunaan bahan radioaktif dalam pengawetan makanan.(a) Nyatakan fungsi sinaran gama di dalam proses. [1 markah]

(b) Nyatakan dua kegunaan sinaran gama selain daripada pengawetan makanan.[2 markah]

(c) Namakan satu bahan yang dapat menghalang sinaran gama. [1 markah]

(d) Nyatakan dua kesan berbahaya sinaran gama kepada manusia. [2 markah]


Jawapan:
(a)
Untuk membunuh mikroorganisma di dalam ubi kentang tanpa mengubahkan rasa dan rupa bentuknya.

(b)
– Membunuh atau mensterilkan binatang perosak
– Mengawal ketebalan kertas, logam atau plastik
– Membunuh sel barah
(mana-mana dua)

(c)
Plumbum yang tebalnya beberapa sentimeter

(d)
– Membunuh sel badan
– Menyebabkan kanser
– Menyebabkan mutasi
– Membakar kulit
(mana-mana dua)


Leave a Comment