Proses Penyediaan Alkohol (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan dalam makmal sains.

Rajah 1.1

(a) Namakan proses yang berlaku dalam kelalang kon pada Rajah 1.1.

(b) Tandakan ( √ ) gas W yang dibebaskan daripada proses di 1(a).Rajah 1.2 menunjukkan proses penyulingan campuran K. Campuran K adalah bahan yang dihasilkan dalam kelalang kon pada Rajah 1.1.

Rajah 1.2

(c) Perhatikan Kondenser Liebig dalam Rajah 1.2.
Air sepatutnya masuk di ……….. dan keluar di  ………….

(d)(i) Namakan bahan tulen K.
(ii) Nyatakan satu kegunaan bahan K dalam industri makanan.
(iii) Tandakan ( √ ) kesan pengambilan bahan K secara berlebihan ke atas kesihatan manusia.Answer:
(a)
Penapaian

(b)  


(c) Air sepatutnya masuk di ……T….. dan keluar di  ……S…….

(d)(i) Etanol

(d)(ii) K digunakan untuk menghasilkan ester yang digunakan sebagai perisa makanan.

(d)(iii)
Leave a Comment