Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8

Soalan 3:Jadual 1 menunjukkan beberapa unsur dengan nombor proton dan nombor nukleon masing-masing.(a) Tentukan bilangan neutron bagi atom unsur X, Y dan Z.(b) Lukiskan susunan elektron bagi atom unsur X, Y dan Z.(c) Pada pendapat anda, di manakah kedudukan unsur X, Y dan Z dalam Jadual Berkala Unsur Moden?(d) Bagaimanakah atom unsur-unsur berikut mencapai susunan … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Gambar foto 1 menunjukkan dua jenis bahan.(a) Nyatakan jenis zarah yang membentuk:(i) garam(ii) gula(b) Berikan dua contoh lain bahan yang terbentuk daripada jenis zarah yang sama seperti garam dan gula.(c) Berikan dua contoh bahan yang unsur oksigen wujud sebagai molekul dan ion. Jawapan:(a)(i) Garam: zarah ion(a)(ii) Gula: zarah molekul(b)Zarah ion: batu marmar / air … Read more

Praktis Formatif 8.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8

8.3 Isotop Soalan 1:Nyatakan definisi bagi isotop. Jawapan:Dua atau lebih atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Soalan 2:Berikan tiga contoh isotop. Jawapan:Natrium-24/ Fosforus-32/ Kobalt-60/ Karbon-14/ Iodin-131(mana-mana tiga) Soalan 3:Satu atom mempunyai 10 proton, 10 neutron dan 10 elektron. Apakah nombor nukleon atom tersebut? Jawapan:20 Soalan 4:Apakah … Read more

Praktis Formatif 8.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8

8.2 Jadual Berkala Unsur Moden Soalan 1:Nyatakan kedudukan unsur-unsur berikut dalam Jadual Berkala Unsur Moden.(a) Litium (b) Argentum (c) Helium (d) Aurum Jawapan:(a) Kumpulan 1, Kala 2(b) Kumpulan 11, Kala 5(c) Kumpulan 18, Kala 1(d) Kumpulan 11, Kala 6 Soalan 2:Berikan dua contoh unsur yang berada dalam Kumpulan 17. Jawapan:Fluorin/Klorin/Bromin/Iodin/Astatin(mana-mana dua) Soalan 3:Unsur M mempunyai … Read more

Praktis Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8

8.1 Asas Jirim Soalan 1:Berikan tiga jenis zarah yang membina sesuatu bahan. Jawapan:Atom, molekul dan ion Soalan 2:Nyatakan contoh bahan yang terdiri daripada unsur ferum dalam bentuk ion. Jawapan:Karat Soalan 3:Kelaskan bahan-bahan berikut kepada zarah-zarah yang membinanya sama ada atom, molekul atau ion.Kepingan besi, ketulan ais, garam biasa, ketulan gula, batu marmar, wayar kuprum, air … Read more