4.9.7 Kaedah Penulenan Bahan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan dalam makmal sains.Rajah 1.1(a) Namakan proses yang berlaku dalam kelalang kon pada Rajah 1.1.(b) Tandakan ( √ ) gas W yang dibebaskan daripada proses di 1(a).Rajah 1.2 menunjukkan proses penyulingan campuran K. Campuran K adalah bahan yang dihasilkan dalam kelalang kon pada Rajah 1.1.Rajah 1.2(c) Perhatikan Kondenser … Read more

4.9.6 Sifat dan Kegunaan Logam dan Bukan Logam (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian haba antara logam dan bukan logam.Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh selepas kedua-dua rod dipanaskan.(a) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.   (i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah]   (ii) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah](c) Berdasarkan Jadual, rod … Read more

4.9.5 Sifat Bahan Berdasarkan Kandungan Zarahnya (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik plumbum(II) bromida.(a)(i) Berdasarkan Rajah 1.2, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter? [1 markah] (ii) Apakah bacaan ammeter pada Rajah 1.2? [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.   (i) Pembolehubah dimanipulasikan:   (ii) Pembolehubah bergerak balas:[2 markah](c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini. [1 … Read more