Praktis Sumatif 1 (Soalan 3 – 5) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1

Soalan 3:Apabila anda masuk ke dalam makmal, adakah anda perlu memakai topeng muka setiap masa? Terangkan jawapan anda.Jawapan:Tidak.Topeng muka perlu dipakai semasa mencampurkan bahan kimia yang mudah meruap, bahan yang berbau dan ketika mengendalikan bahan kimia yang berkepekatan tinggi. Soalan 4:Haziq telah menerima tugasan untuk menjalankan eksperimen bagi menentukan takat didih air garam. Terangkan cara … Read more

Praktis Sumatif 1 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:(a) Berikan tiga contoh peralatan perlindungan diri yang ada di dalam makmal sekolah.(b) Mengapakah makmal sekolah merupakan kawasan larangan?(c) Jasman telah membuang air limau, sisa daripada aktiviti sains yang telah dijalankan ke dalam singki.Wajarkah tindakan Jasman?Jawapan:(a) Kabinet aliran laminar/kebuk wasap/ penyiram kecemasan/pembilas mata(mana-mana tiga)(b) Di dalam makmal terdapat banyak bahan yang berbahaya seperti bahan … Read more

Praktis Formatif 1.3 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Nyatakan empat jenis alat pemadam kebakaran. Jawapan:Pemadam kebakaran jenis air / pemadam kebakaran jenis buih / pemadam kebakaran jenis karbon dioksida / pemadam kebakaran jenis serbuk kering / pemadam kebakaran jenis ABC(mana-mana empat) Soalan 2:Apakah fungsi selimut kebakaran dan bagaimanakah selimut kebakaran dapat menyelamatkan mangsa kebakaran kecil? Jawapan:Fungsi: memadamkan api yang kecil atau sederhana … Read more

Praktis Formatif 1.2 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Asri ingin membuang asid hidroklorik pekat dengan pH 3 ke dalam singki tetapi telah dihalang oleh Selvi. Adakah betul tindakan yang dilakukan oleh Selvi? Mengapa? Jawapan:Betul, kerana asid hidroklorik yang mempunyai pH 3 ialah asid pekat yang boleh membahayakan hidupan. Soalan 2:Tandakan (✓) bagi bahan yang boleh dibuang ke dalam singki.Air suling (   ) … Read more

Praktis Formatif 1.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:Berikan tiga contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai semasa di dalam makmal. Jawapan:Gogal/baju makmal / topeng muka / sarung tangan / kasut bertutup/kasut keselamatan(mana-mana tiga) Soalan 2:Hariz terkena percikan asid sulfurik cair pada matanya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Hariz? Jawapan:Bilas matanya dengan air yang banyak dan maklumkannya kepada guru. Soalan 3:Tandakan … Read more