Praktis Formatif 1.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:
Berikan tiga contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai semasa di dalam makmal.

Jawapan:
Gogal/baju makmal / topeng muka / sarung tangan / kasut bertutup/kasut keselamatan
(mana-mana tiga)

Soalan 2:
Hariz terkena percikan asid sulfurik cair pada matanya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Hariz?

Jawapan:
Bilas matanya dengan air yang banyak dan maklumkannya kepada guru.


Soalan 3:
Tandakan (✓) bagi tindakan yang betul.


Jawapan:Leave a Comment