Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5:
Rajah 5 menunjukkan rajah skema bagi pewarisan warna bulu tikus.

Rajah 5

(a) Pada Rajah 5, lengkapkan genotip bagi induk R dan anak S. [2 markah]

(b) Namakan proses A. [1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 5, nyatakan nisbah tikus berbulu hitam kepada tikus berbulu putih. [1 markah]


(d) Padankan istilah berikut dengan maksudnya yang betul. [2 markah]Jawapan:
(a)
R : Hh
S : Hh

(b)
Meiosis

(c)
2 : 2

(d)
Gen dominan = Gen yang menonjolkan sifatnya walaupun dengan kehadiran gen yang bertentangan trait.
Genotip = Komposisi genetik bagi suatu organisma.

Soalan 6:
Rajah 6 menunjukkan keratan rentas bagi sebiji buah kelapa sawit.

Rajah 6

(a) Berdasarkan Rajah 6, nyatakan bahagian yang mengandungi minyak yang paling berkualiti. [1 markah]

(b) Lengkapkan carta alir bagi proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. [2 markah]


(c) Terdapat pelbagai jenis minyak masak di pasaran.
Berikan tiga alasan mengapa anda perlu memilih minyak sawit sebagai minyak masak anda. [3 markah]


Jawapan:
(a) Isirung


(b)


(c)
1. Tidak mengandungi kolesterol
2. Mengandungi beta-karotena
3. Dapat mencegah kanser

Leave a Comment