Aktiviti 8.6 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8


Aktiviti 8.6:
Tujuan: Menentukan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon dalam isotop.
Arahan: Lengkapkan jadual di bawah dengan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon bagi isotop-isotop yang diberikan.Jawapan:Leave a Comment