Praktis Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8


8.1 Asas Jirim

Soalan 1:
Berikan tiga jenis zarah yang membina sesuatu bahan.

Jawapan:
Atom, molekul dan ion

Soalan 2:
Nyatakan contoh bahan yang terdiri daripada unsur ferum dalam bentuk ion.

Jawapan:
Karat

Soalan 3:
Kelaskan bahan-bahan berikut kepada zarah-zarah yang membinanya sama ada atom, molekul atau ion.

Kepingan besi, ketulan ais, garam biasa, ketulan gula, batu marmar, wayar kuprum, air kapur, gas oksigen, gas helium

Jawapan:

Soalan 4:
Berikan dua contoh unsur yang wujud dalam bentuk molekul dan atom.

Jawapan:

Leave a Comment