Praktis Formatif 3.1 – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 3


Soalan 1:
Nyatakan perbezaan antara termometer klinik dengan termometer rektal.

Jawapan:


Soalan 2:
Nyatakan tiga faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal.

Jawapan:
Jangkitan, terdedah kepada keadaan panas melampau, senaman

Soalan 3:
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya suhu badan anda melebihi normal lebih dari 3 hari?

Jawapan:
Rujuk kepada doktor

Leave a Comment