8.4.2 Sistem Komunikasi Satelit (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan tiga satelit yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit.

Rajah 1.1

(a) Namakan jenis gelombang yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit. [1 markah]

(b) Nyatakan dua sebab mengapa tiga satelit diperlukan dalam pemancaran maklumat. [2 markah]

(c) Rajah 1.2 menunjukkan dua jenis gelombang dalam sistem komunikasi radio.

Rajah 1.2

(i) Lukis gelombang K dalam petak yang disediakan pada Rajah 1.2. [1 markah]
(ii) Apakah proses yang terlibat untuk menghasilkan gelombang K? [1 markah]
(iii) Namakan alat yang digunakan di 1(c)(ii). [1 markah]


Answer:
(a) Gelombang mikro

(b)
  1. Untuk membekalkan perkhidmatan komunikasi ke seluruh dunia.
  2. Untuk membentuk satu rangkaian komunikasi antara stesen satelit bumi di seluruh dunia.

(c)(i)


(c)(ii) Modulasi

(c)(iii) ModulatorLeave a Comment