8.4.1 Komunikasi Radio (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan tiga jenis komponen elektronik yang digunakan dalam suatu penerima radio.

Rajah 1.1

(a)
Namakan komponen elektronik W dan Y. [2 markah]

(b)
 Nyatakan fungsi komponen elektronik X. [1 markah]


(c)
 Rajah 1.2 menunjukkan rajah blok bagi suatu penerima radio.

Rajah 1.2

(i)
 Tulis mana-mana dua komponen elektronik, W, X atau Y daripada Rajah 1.1 ke dalam blok yang sepadan yang disediakan dalam Rajah 1.2. [2 markah]

(ii)
 Apakah jenis gelombang yang diterima oleh T?
Tandakan (\/) jawapan anda dalam petak yang disediakan dalam Rajah 1.3. [1 markah]

Rajah 1.3

Jawapan:
(a)
W: Diod
Y: Transistor

(b)
  1. Menyimpan cas elektrik dan menyahcas cas electrik pada masa tertentu apabila diperlukan.
  2. Menyalurkan pengaliran gelombang pembawa frekuensi radio ke dalam Bumi.
  3. Apabila disambung selari dengan induktor, ia menentukan frekuensi gelombang radio yang akan dikesan.

(mana-mana satu)(c)(i)


(c)(ii)Soalan 2:
Jadual 1 menunjukkan simbol bagi komponen elektronik.
(a) Lengkapkan Jadual 1 menggunakan nama komponen elektronik yang diberi. [3 markah]


Jadual 1


Rajah 2 menunjukkan rajah blok bagi sistem penerima radio.

(b) Apakah fungsi P? [1 markah]

(c)
 Apakah Q? [1 markah]

(d)
 Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di Q? [1 markah]


Jawapan:
(a)(b) Menerima gelombang radio termodulasi daripada stesen.

(c)(i) Pembesar suara

(c)(ii) Tenaga elektrik → tenaga bunyiLeave a Comment