6.3.2 Pemilihan Makanan Yang Diproses (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan sebuah bekas berlabel bagi makanan yang telah diproses.(a) Berdasarkan Rajah 1, kenal pasti dua bahan kimia yang dicatatkan pada label. [2 markah]

(b) Berdasarkan label dalam Rajah 1, bahan kimia yang manakah digunakan sebagai pengawet? [1 markah]

(c) Namakan kaedah pemprosesan makanan yang digunakan dalam Rajah 1. [1 markah]

(d) Apakah maklumat lain yang sepatutnya tercatat pada label dalam Rajah 1 berdasarkan Peraturan Makanan 1985?
Beri dua jawapan. [2 markah]


Jawapan:
(a)
1. Asid benzoik
2. Perisa

(b)

Asid benzoik

(c)

Pengetinan

(d)

– Nama pihak pengilang
– Alamat pihak pengilang


Leave a Comment