4.7.4 Kelapa Sawit dan Kepentingannya (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan proses pengekstrakan sejenis minyak di dalam makmal.


Rajah 1.1

(a) Pada Rajah 1.1, nama peringkat W. [1 markah]

(b) Di peringkat manakah mikroorganisma pada buah kelapa sawit dimusnahkan? [1 markah]

(c) Dalam penghasilan minyak itu secara industri, namakan peringkat selepas peringkat penurasan. [1 markah]

(d)(i) Apakah K? [1 markah]
(ii) Namakan satu jenis vitamin yang terdapat dalam K. [1 markah]

(e) Rajah 1.2 menunjukkan bahagian-bahagian buah kelapa sawit.

Rajah 1.2

Bulatkan pada label untuk menentukan bahagian buah kelapa sawit yang banyak menghasilkan bahan K. [1 markah]Jawapan:
(a) Pengekstrakan

(b) Pensterilan

(c) Penulenan

(d)(i) Minyak sawit

(d)(i) Vitamin E

(e)

Leave a Comment