(Tingkatan 5) 2.4.3 Kitar Nitrogen (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan sebahagian suatu kitar nitrogen.


(a) Apakah yang diwakili oleh W? [1 markah]

(b) Namakan bakteria X dan bakteria Y. [2 markah]

(c) Nyatakan satu kepentingan kitar nitrogen dalam Rajah 1.1. [1 markah]

(d) Bakteria X boleh didapati dalam nodul akar tumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2[1 markah]Namakan jenis tumbuhan yang ditunjukkan dalam rajah 1.2.
(e) Kitar nitrogen mengandungi beberapa proses.
Dalam Jadual di bawah, tandakan (\/) proses yang terlibat dalam kitar nitrogen. [1 markah]Jawapan:
(a)
Protein haiwan

(b)

X: Bakteria pengikat nitrogen
Y: Bakteria penitritan

(c)

1. Memastikan bahawa nitrogen dan sebatian nitrogen sentiasa wujud di alam sekitar.
2. Mengekalkan bekalan nitrogen dan sebatian nitrogen yang mantap di alam sekitar.
(mana-mana satu)

(d)
Pokok kekacang, pokok kacang pea, kacang (mana-mana satu)

(e)Leave a Comment