8.4.2 Sistem Komunikasi Satelit (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan tiga satelit yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit.Rajah 1.1(a) Namakan jenis gelombang yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit. [1 markah](b) Nyatakan dua sebab mengapa tiga satelit diperlukan dalam pemancaran maklumat. [2 markah](c) Rajah 1.2 menunjukkan dua jenis gelombang dalam sistem komunikasi radio.Rajah 1.2(i) Lukis gelombang K dalam petak yang disediakan pada … Read more

8.4.1 Komunikasi Radio (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan tiga jenis komponen elektronik yang digunakan dalam suatu penerima radio.Rajah 1.1(a) Namakan komponen elektronik W dan Y. [2 markah](b) Nyatakan fungsi komponen elektronik X. [1 markah](c) Rajah 1.2 menunjukkan rajah blok bagi suatu penerima radio.Rajah 1.2(i) Tulis mana-mana dua komponen elektronik, W, X atau Y daripada Rajah 1.1 ke dalam blok yang sepadan yang disediakan dalam Rajah 1.2. [2 markah](ii) Apakah jenis … Read more