3.4.2 Kesan Pecemaran Alam Sekitar (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan sejenis pencemaran alam sekitar di satu kawasan industri.(a)(i) Berdasarkan Rajah 1.1, apakah yang dibebaskan oleh kilang tersebut? [1 markah](a)(ii) Nyatakan jenis pencemaran berdasarkan jawapan di (a)(i). [1 markah](b) Nyatakan kesan pencemaran yang ditunjukkan pada Rajah 1.1 kepada manusia. [1 markah](c) Cadangkan satu cara mengawal pencemaran yang ditunjukkan pada Rajah 1.1. [1 markah](d) … Read more

3.4.1 Keseimbangan Alam (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah menunjukkan kitar karbon.(a) Pada Rajah, namakan proses P, Q dan R menggunakan maklumat berikut. [3 markah](b) Apakah yang akan berlaku kepada bilangan pengguna jika semua pengeluar mati? [1 markah](c) Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi.Pembalakan yang tidak terkawal akan   ____(i)_____ populasi pengeluar. Oleh itu, kuantiti karbon dioksida dalam atmosfera akan   ____(ii)_____. [2 … Read more