2.11.4 Otak Manusia (Soalan Subjektif)

Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan struktur otak manusia.

(a) Namakan bahagian A dan B dalam petak yang disediakan pada Rajah menggunakan istilah berikut:


[2 markah]

(b) Nyatakan satu fungsi B. [1 markah]


(c) Apakah yang akan berlaku kepada seseorang jika kawasan D tercedera? [1 markah]

(d) Bahagian C mengawal tindakan luar kawal.
Tanda (\/) tindakan yang dikawal oleh bahagian C. [1 markah]


Jawapan:
(a)


(b) Mengekalkan keseimbangan dan postur badan.(c)
Kehilangan ingatan

(d)

Soalan 2:
Rajah 1 menunjukkan struktur otak manusia.(a) Berdasarkan Rajah 1, namakan bahagian W dan bahagian Y dalam kotak yang disediakan dengan menggunakan maklumat berikut. [2 markah]

(b) Nyatakan fungsi W dan Y. 
W: _____________________
Y:  _____________________
[2 markah]

(c) Apakah kesan pada manusia jika bahagian X tercedera? [1 markah]

(d) Dalam Rajah 2, tandakan Q untuk menunjukkan kawasan yang mengawal pendengaran. [1 markah]


Jawapan:
(a)(b)
W: Mengawal tindakan terkawal
Y: Mengawal tindakan luar kawal(c)
Orang tersebut akan hilang kawalan terhadap koordinasi otot dan keseimbangan badannya.

(d)
Leave a Comment