Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9:Rajah 9 menunjukkan prinsip operasi sebuah enjin diesel empat lejang. Rajah 9 (a) Namakan bahagian K. [1 markah] (b) Namakan bahan L. [1 markah] (c) Lejang yang manakah menunjukkan diesel disembur ke dalam silinder? [1 markah] (d) Tandakan (\/) pada petak yang disediakan ciri enjin diesel empat lejang. [2 markah] (e) Pada pendapat anda, … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7:Rajah 7.1 menunjukkan pelbagai kegunaan getah sintetik. Rajah 7.1 (a) Berdasarkan Rajah 7.1, nyatakan kegunaan utama getah sintetik. [1 markah] (b) Nyatakan dua ciri getah sintetik yang digunakan untuk membuat tapak kasut. [2 markah] (c) Rajah 7.2 menunjukkan pembentukan getah tervulkan. Rajah 7.2 (i) Apakah proses R? [1 markah](ii) Lukis struktur getah tervulkan dalam … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5:Rajah 5.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu proses. penapaian.Rajah 5.1Persamaan perkataan di bawah mewakili tindak balas kimia dalam Rajah 5.1.(a) Berdasarkan eksperimen tersebut,(i) Apakah X?(ii) Nyatakan satu ciri X. [2 markah](b) tandakan (\/) pada unsur yang boleh didapati dalam X. [1 markah](c) Namakan satu bahan yang boleh digunakan bagi menggantikan larutan glukosa dalam Rajah 5.1. [1 … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3:Seorang murid menjalankan kajian untuk menentukan kesan fosforus ke atas pertumbuhan pokok orkid. Murid tersebut menggunakan kaedah aeroponik dengan menyembur larutan baja yang berbeza pada pokok orkid P dan pokok orkid Q dua kali seminggu.Rajah 3 menunjukkan keputusan selepas dua bulan.Rajah 3(a) Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan satu perbezaan antara pokok orkid P dan pokok orkid … Read more

Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidraulik. Pemberat ditambah di atas omboh picagari besar. Pemberat yang sesuai ditambah di atas omboh picagari kecil sehingga kedua-dua omboh berada pada aras yang sama. Pemberat yang ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua omboh.Rajah 1Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 1.Jadual … Read more