Nota Sain SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

SAINS TINGKATAN 4

Kertas Soalan Tahun Lepas

1. Tahun 2018 [ Soalan 1 & 2 | 3 & 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 ]
2. Tahun 2017 [ Soalan 1 & 2 | 3 & 4 | 5 & 6 | 7 & 8 | 9 ]

02 Koordinasi Badan

07 Cahaya, Warna dan Penglihatan

08 Bahan Kimia dalam Industri

SAINS TINGKATAN 5

02 Nutrisi Dan Pengeluaran Makanan

04 Sebatian Karbon

05 Gerakan

06 Peningkatan Pengeluaran Makanan dan Teknologi Makanan

07 Bahan Buatan Dalam Industri

08 Elektronik dan Teknologi Maklumat